Jaunatne Latvijai logo

“Jaunatne Latvijai” ir jauniešu kustība.

Tās pamatmērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā atbilstoši sabiedrības interesēm, mainīt uzskatus par politiku vidi ar mērķtiecīgu un godprātīgu rīcību, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tādējādi veicinot katra Latvijas iedzīvotāja piederības sajūtu valstij, ilgtermiņā nodrošinot izglītotu, konkurētspējīgu un atbildīgu Latviju.

“Jaunatne Latvijai” veido tādus projektus kā raidījums “Vārds pret vārdu”, “Prāta Ozols” un citus projektus, kurus veido kustības biedri.